תפריט נגישות

סרן זאב בוטווין ז"ל

קרב "חזיון"

התקפת הנגד 8/10/1973
אלבום תמונות

התקפת הנגד של פיקוד הדרום - 8 אוקטובר 1973

ב-0750 החלה אוגדת האלוף אדן בתקיפה. כשעתיים ומחצה לאחר תחילת המיתקפה נראה היה שהתפתחות הקרב חיובית ואדן אף קיבל פקודה לתפוש את הגשרים שהקימו המצרים בגזרתו. לפיכך קיבלה אוגדת שרון הוראה לנוע לביצוע משימתה: תקיפת הארמיה השלישית מצפון, והיא החלה לנוע דרומה תוך נטישת מאחזיה בגזרות "חמוטל" - "מכשיר" - "חמדיה".
למעשה באו כוחות אדן במגע בשלב הראשון רק עם המערך הקידמי המצרי.
הכוחות מאוגדת אדן שתקפו את המערך המצרי העיקרי בגזרת הפירדן נתקלו באש נ"ט עזה משני עברי התעלה ונאלצו לסגת מול התנגדות מצרית עזה כשהם סובלים אבידות כבדות. גם הכוחות שלחמו באיזור "חמוטל" נהדפו ולא הצליחו לכבוש את היעד החיוני בהתקפת נגד.
אחר הצהריים אף הנחיתו המצרים מתקפות חי"ר ושריון של שתי חטיבות ממוכנות שנבלמה בקושי רב ע"י טנקים מעטים מחטיבות גבי ונת'קה.
כאשר התבהר בשעות הצהריים המצב לאשורו בגזרה הצפונית הוחזרה אוגדת האלוף שרון, שכוח החלוץ שלה הגיע לציר הג'ידי, למשימתה המקורית ולא הופעלה במסגרת המתקפה המתוכננת. כוחותיה שבו ונאחזו בגזרה שמדרום לאוגדת האלוף אדן ותוך כך ניכנסו לקרבות עם שריון האויב (באיזור "חמדיה-המוטל").
המתקפה של אוגדת אדן נכשלה כיוון שהאוגדה פעלה ללא סיוע אויר וארטילריה של ממש. מפקדתה לא איתרה את המערך העיקרי של האויב, ואת שיטת לחימתו. בשל תיאום וקליטה לקויים גדודיה פעלו בהתקפות נפרדות ולא במאמץ מרוכז והמידע שזרם למפקדות הממונות היה לא מדוייק.
בסיומו של היום נכשלה מיתקפת הנגד, שעלתה לצה"ל באבידות כבדות באנשים ובטנקים ובפגיעה קשה ברוח הלחימה. הצבא המצרי שלט על השטח בעומק של יותר מ-8 ק"מ ובכלל זה קטעים מדרך החת"מ, ובכך השלים את השלב הראשון של משימתו, אך לא בעומק המתוכנן, שהיה 12-10 ק"מ.

מאת ההיסטוריון אריה יצחקי.

בניית אתרים: