תפריט נגישות

סנ"צ יעקב פרנקנטל ז"ל

אבני דרך

יענקל'ה, חרון, פירסט ופרידמן - ינואר 1972
אלבום תמונות

מתוך כרטיס השרות במשטרה1.11.47 - גיוס כשוטר במשטרת פלשתינה - א"י

1949 - עבר קורס נוהגי כלבים

1952 - עלה לדרגת סמ"ש

1956 - עבר קורס סמלים

1957 - עלה לדרגת סמ"ר

1958 - הוסמך לחוקר תובע סוג א'

1960 - הוסמך לחוקר מוסמך סוג א'

1962 - עלה לדרגת רס"ל

1962 - סיים קורס מפקחים

1963 - עלה לדרגת ממ"ש

1964 - מונה לראש מחלקת מודיעין

1965 - עלה לדרגת מפקח

1965 - מונה ראש מחלק רשתנים במדור המרכזי

1966 - מונה כראש מחלק רכוש במדור המרכזי

1967 - עלה לדרגת פקד

1969 - סיים קורס קצינים בכירים

1971 - מונה כראש מפלג 1 במדור המרכזי

1972 - עלה לדרגת רפ"ק

1975 - ראש מדור בילוש ביחידה המרכזית

1975 - עלה לדרגת סנ"צ

1977 - נתמנה לסגן מפקד ימ"ר

בניית אתרים: