תפריט נגישות

רב"ט עופר בג בג ז"ל

מדברים שאמרו מנהלו ומחנכתו של עופר


מנהל בית-הספר מספר: "היו לעופר תכונות שחיבבוהו על החברה. תוך זמן קצר ביותר כבר היה במעמד של מוליך את חברת התלמידים לשורה של פעילויות חברתיות בבית-הספר."
ומוסיפה מחנכת הכיתה: "הקו הבולט והמאפיין את עופר היה ערנותו לחברה הסובבת אותו ונאמנותו לחבריו ולבית-הספר. היה בו כוח-רצון שאפשר לו להתגבר על כל הקשיים והפיתויים, לותר מעט על בילויים ולסיים את בית-הספר כתלמיד מצליח בעל תעודת-בגרות וכאיש-חברה פעיל."

בניית אתרים: