תפריט נגישות

סגן יורם לצטר ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
יורם
לצטר
ז"ל
מ.א. 2118459
גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
במלחמת יום הכיפורים

תיאור המעשה

עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים שימש סגן יורם לצטר ז"ל כמ"מ חרמ"ש. ב-6 באוקטובר 1973, בשעות אחה"צ, יצא עם נגמ"ש לחלץ נפגעים. בגמר פעולת החילוץ הצטרף לכוח שיצא בליל 7 באוקטובר למשימת לחימה, באיזור "החוה הסינית". סמוך לשעה 00.01 נפגע הנגמ"ש של סגן יורם לצטר ז"ל לאחר חילוץ האנשים מהנגמ"ש שלו אירגן את אנשיו ופיקד עליהם בלחימה מהקרקע מול אויב עדיף. מרבית אנשיו נפגעו - אך הוא עצמו סירב למלט נפשו מהאיזור המכותר והמשיך להילחם באומץ ובגבורה, עד שנפגע ונפל.

על מעשה זה הוענק לו עיטור העוז
תמונת סמל עיטור העוז
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "עמו עוז ותושיה לו" (איוב יב, טו)

רא"ל מרדכי גור
ראש המטה הכללי
6-7/10/1973
ניסן תשל"ה
בניית אתרים: